Index of tiesibu-akti/


../
2021_061_Target2-1pielikums-21112021.pdf          1.7MB
2021_061_Target2-2pielikums-21112021.pdf          105.2KB
2021_061_Target2-3pielikums-21112021.pdf          211.4KB
2021_061_Target2_4pielikums-21112021.pdf          335.9KB
2021_061_Target2_5pielikums-21112021.pdf          241.4KB
2021_061_Target2_6pielikums-21112021.pdf          183.9KB
iesniegums_licencesanas_komisijai_EEZkapitalsabiedribam_01062021.pdf161.5KB
Iesniegums_Licencesanas_komisijai_LR_kapitlasabiedribam_01062021.pdf191.7KB
LB-licencesanas-komiteja-2021-10.pdf            141.9KB
Ligums-par-elektronisko-parakstisanu.pdf          137.1KB
Maksajumu_apstrades_FA_18112019.pdf             281.3KB
p175-6-liguma-par-elektronisko-parakstisanu-01062021.pdf  138.5KB
p175-7-paaugstinatas-drosibas-licence-01062021.pdf     153.9KB
p183-3-EKS_kartiba-21112021.pdf               720.2KB
p186-4_TARGET_kartiba_21112021.pdf             81.7KB
p213-9-kontu_noteikumi-21112021.pdf             421.5KB
p216-7-VNS_kartiba-01052019.pdf               253.7KB
p216-7_VNS_kartiba_ar_grozijumiem_18-05-2021.pdf      251.4KB
p217-1-MPO-kartiba-28062021.pdf               745.3KB
p232-5-skaidras-naudas-darijumi-01062021.pdf        495.1KB
p260-3-MPO-kartiba_ASV-dolari-06042018.pdf         170.7KB
p279-3-zibsaites-01062021.pdf                357.0KB
p327-20_ieteikumi-sankciju-noteiksanai-valkap-2021.pdf   230.1KB
p327-26_etikas-ineresukonflikta-trauksmes-celsanas-kartiba-08112021.pdf299.8KB
p329-1-MPO-kartiba-28052021.pdf               153.6KB
t2_komp_shema.pdf                      110.5KB
Vadlinijas_2018.doc                     846.0KB
Vadlinijas_25112021.pdf                   204.4KB

© Latvijas Banka, 2022

19.01.2022 21:44:29