Index of tiesibu-akti/


../
iesniegums_licencesanas_komisijai_EEZkapitalsabiedribam_01042019.pdf112.4KB
Iesniegums_Licencesanas_komisijai_LR_kapitlasabiedribam_01042019.pdf145.8KB
Kartiba_186-4_1_pielikums.pdf                1.8MB
Kartiba_186-4_2_pielikums.pdf                96.9KB
Kartiba_186-4_3_pielikums.pdf                247.8KB
Kartiba_186-4_4_pielikums.pdf                346.5KB
Kartiba_186-4_5_pielikums.pdf                191.7KB
p183-3-EKS_kartiba-15042019.pdf               664.0KB
p186-4_TARGET_kartiba_ar_groz_15-11-2018.pdf        179.4KB
p213-9-kontu_noteikumi-15042019.pdf             532.5KB
p216-7-VNS_kartiba-01052019.pdf               253.7KB
p232-5-skaidras-naudas-darijumi-01052019.pdf        515.2KB
p279-3-IBAN_kartiba-15042019.pdf              224.9KB
p287-5-EKS_kartiba-grozijumi28032019.pdf          642.5KB
p287-6-IBAN-kartiba-28032019.pdf              216.2KB
p287-7-kontu_noteikumi-28032019.pdf             169.0KB
Vadlinijas_2018.doc                     846.0KB

© Latvijas Banka, 2019