Klimata pārmaiņas un stratēģijas izvērtējums

Klimata pārmaiņu novēršana ir globāls izaicinājums un Eiropas Savienības prioritāte. Lai gan valdībām būtu jāuzņemas vadība šajā jautājumā, arī ECB ir ļoti ieinteresēta palīdzēt cīņā pret klimata pārmaiņām. Mūsu uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti. Klimata pārmaiņas ietekmē tautsaimniecību, tādējādi nosakot, kā mainās preču cenas. Esam apņēmušies īstenot vērienīgu rīcības plānu, lai ņemtu vērā klimata pārmaiņu riskus mūsu monetārajā politikā.

Kāpēc klimata pārmaiņas bija ietvertas mūsu stratēģijas izvērtējumā?

Lai novērstu klimata pārmaiņas, jārīkojas nekavējoties

Klimata pārmaiņas ir viena no lielākajām problēmām, ar ko mūsdienās saskaramies. Tās ietekmē mūs visus un prasa steidzamu rīcību. Temperatūras paaugstināšanās un ārkārtas laikapstākļi jau šobrīd nopietni traucē mūsu dzīvi un tautsaimniecību. Klimata pārmaiņu radītās problēmas turpinās saasināties, ja mēs kopā tās nekavējoties nerisināsim.

Valdībām būtu jāuzņemas vadība

Mums visiem ir savi uzdevumi cīņā pret klimata pārmaiņām, bet valdībām būtu jāuzņemas vadība, jo uz tām gulstas galvenā atbildība par klimata politiku un tām pieejami visiedarbīgākie līdzekļi.

Mums arī jāpalīdz, cik vien iespējams

Mēs ECB arī esam ļoti ieinteresēti palīdzēt cīņā pret klimata pārmaiņām. Tas ir tāpēc, ka klimata riski ietekmē mūsu darbu – nodrošināt cenu stabilitāti.

Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu darbu?

Klimata pārmaiņas apgrūtina monetāro politiku

Ārkārtas laikapstākļi negatīvi ietekmē mūsu ekonomikas prognozējamību. Tie ietekmē ražošanas apjomu un preču cenas. Piemēram, ļoti ilgs sausums var izpostīt vairākas ražas. Kad pieejams mazāk pārtikas, pārtikas cenas kāpj. Tam notiekot arvien biežāk, pieaug nenoteiktība. Tādējādi mums kļūst grūtāk izvērtēt, kurus tautsaimniecības satricinājumus būtu jānovērš, mainot mūsu monetāro politiku.

Klimata pārmaiņas ir ilgtermiņa izaicinājums

Lai gan mēs parasti koncentrējamies uz cenu dinamiku dažos turpmākajos gados, mums jāņem vērā arī tas, ka klimata pārmaiņas ir daudz ilgāka termiņa izaicinājums. Politika, kas izstrādāta, lai veicinātu videi draudzīgākas darbības mūsu tautsaimniecībā, ietekmē arī cenas. Piemēram, ogļu, naftas un gāzes nodokļi var sadārdzināt no šiem avotiem iegūto enerģiju. Valdības var arī izvēlēties atbalstīt ilgtspējīgākas tehnoloģijas un zaļākus enerģijas veidus, kas, iespējams, radītu lielākus traucējumus atsevišķās nozarēs un reģionos, un galu galā ietekmētu mūsu tautsaimniecības darbību.

Klimata pārmaiņas ietekmē arī mūsu finanšu sistēmu

Klimata pārmaiņu radītie riski var ietekmēt mūsu finanšu un banku sistēmu stabilitāti. Piemēram, aktīvi, kas šodien tiek uzskatīti par vērtīgiem, rīt varētu zaudēt lielu daļu vērtības. Kā piemēru minēsim enerģētikas uzņēmumu, kas iegūst naftu, lai apgādātu savus klientus. Zaļākā tautsaimniecībā, kur naftas ieguve ir aizliegta, enerģētikas uzņēmuma vērtība būtu daudz mazāka. Ja tā akciju vērtība samazinās, grūtības var rasties arī citiem uzņēmumiem un bankām, kuru turējumā ir šīs akcijas. Šādi notikumi var izraisīt paniku tirgos, un nestabilitāte var izplatīties. Cilvēki var zaudēt darbu. Izdevumi un ieguldījumi var samazināties. Tas viss var nopietni kaitēt tautsaimniecībai un sarežģīt mūsu darbu attiecībā uz cenu stabilitātes nodrošināšanu.

Kā mēs varam palīdzēt cīņā pret klimata pārmaiņām?

Esam apņēmušies īstenot vērienīgu rīcības plānu klimata pārmaiņu jomā

Mums jāņem vērā klimata pārmaiņu riski, veidojot monetāro politiku. Tas mums palīdzēs pieņemt labākus lēmumus. Taču tas ir nopietns uzdevums. To nevar paveikt vienā dienā. Šā iemesla dēļ esam apņēmušies īstenot vērienīgu un visaptverošu rīcības plānu, lai veltītu visas pūles galvenajām jomām klimata pārmaiņu novēršanā.

Ko mēs darīsim?

Pirmkārt, mums ir labāk jāsaprot, kā tieši klimata pārmaiņu riski ietekmē ekonomiku. Tāpēc vācam informāciju un datus. Gādāsim, lai ar klimata pārmaiņām saistītie riski ietilptu mūsu regulārajā tautsaimniecības analīzē un tiktu iekļauti modeļos, ko izmantojam, palīdzot labāk izprast tautsaimniecības darbību. Otrkārt, mēs uzlabosim zināšanas par klimata pārmaiņu riskiem un to caurredzamību. Kā centrālā banka esam izdevīgā pozīcijā, lai to darītu, jo mums notiek regulāra saziņa ar bankām caur monetārās politikas operācijām. Piemēram, mēs pētām, kā mūsu noteikumi varētu mudināt bankas atklātāk ziņot par klimata pārmaiņu riskiem, kas saistīti ar to turējumā esošajiem aktīviem, un konsekventi sniegt informāciju par šiem riskiem. Treškārt, mēs pilnveidosim spēju labāk novērtēt mūsu pašu monetāro operāciju un ieguldījumu operāciju klimata pārmaiņu riskus. Pastāv arī citi aspekti. Sīkāka informācija par mūsu rīcības plānu pieejama paziņojumā presei par klimata pārmaiņām.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par mūsu rīcības plānu klimata pārmaiņu jomā

Klimata pārmaiņu novēršana – daļa no mūsu jaunās stratēģijas

Mēs ECB dodam savu artavu, lai savu pilnvaru ietvaros cīnītos pret klimata pārmaiņām. Esam apstiprinājuši rīcības plānu ar vērienīgām iecerēm iestrādāt ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus mūsu monetārās politikas regulējumā.

Paziņojums presei
LASĪT VAIRĀK
Drīzumā šeit publicēsim detalizētāku šīs tēmas analīzi.
STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMS
Vēlaties iegūt sīkāku informāciju?